MOPS

Informujemy, że istnieje  możliwość dofinansowania obiadów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

PROGRAM POMOCY RODZINOM SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA MOPS W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie posiłku, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nrXCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.

Sprawy dotyczące dożywiania załatwiane w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1)    Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy II i III Miasta Krakowa,  tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-49

2)    Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV i VI Miasta Krakowa, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24

3)    Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X, XIII Miasta Krakowa, tel.: 12 257- 00- 07, fax: 12 257- 00- 08

4)    Filia nr 4 os. Szkolne 34, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 425-72-78

5)    Filia nr 5 ul. Praska 52, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75

6)    Filia nr 6 ul. Dietla 64, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I Miasta Krakowa, tel.: 12 423-23-15 fax: 12 422-17-74

7)    Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V i VII Miasta Krakowa, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20

8)    Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa, tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60

9)    Filia nr 9 os. Teatralne 24, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XIV, XV, XVI, XVII Miasta Krakowa,  tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34