Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33

Rok Szkolny 2022/2023

Abonament za posiłki w stołówce szkolnej płatny jest z góry za miesiąc, przed rozpoczęciem następnego okresu abonamentowego.  Przypominamy jednocześnie o wymogu zgłoszenia dziecka na obiad od 1 dnia miesiąca za pośrednictwem panelu rodzica na portalu e-Stołówka lub sms’em. W przypadku nie zgłoszenia dziecka posiłek może nie zostać przygotowany.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki. 

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań ponownie informujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy, za pośrednictwem panelu rodzica (dane logowania wysłane zostały rodzicom, którzy złożyli kartę deklaracji korzystania ze stołówki szkolnej) SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 w roku szkolnym 2022/2023

Cena obiadu  zakupionego w abonamencie 14,50 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  zakupionego w abonamencie 15,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

Cena obiadu zakupionego poza abonamentem wynosi: 15,00 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)

Cena obiadu zakupionego poza abonamentem wynosi: 16,00 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

W roku szkolnym 2022/2023 wprowadzona zostaje dodatkowa opłata za opakowania jednorazowe w przypadku zamówienia obiadu na wynos w kwocie 1,00 zł

 

Abonament: 1 – 22 grudnia 2022r dla klas 1-3 wynosi 232,00 zł (16 dni x 14,50 zł)

Abonament: 1 – 22 grudnia 2022r dla klas 4-8 wynosi 248,00 zł (16 dni x 15,50 zł)

Abonament: 1 – 31 listopada 2022r dla klas 1-3 wynosi 290,00 zł (20 dni x 14,50 zł)

Abonament: 1 – 31 listopada 2022r dla klas 4-8 wynosi 310,00 zł (20 dni x 15,50 zł)

Abonament: 1 – 31 października 2022r dla klas 1-3 wynosi 304,50 zł (21 dni x 14,50 zł)

Abonament: 1 – 31 października 2022r dla klas 4-8 wynosi 325,50 zł (21 dni x 15,50 zł)

Abonament: 1 – 30 września 2022r dla klas 1-3 wynosi 304,50 zł (21 dni x 14,50 zł)

Abonament: 1 – 30 września 2022r dla klas 4-8 wynosi 325,50 zł (21 dni x 15,50 zł)

 

Obiady odwołane w poprzednim miesiącu można odliczyć od abonamentu kolejnego miesiąca. W przypadku wątpliwości co do ilości odwołanych obiadów prosimy o kontakt.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Numer konta, na które prosimy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

ING Bank Śląski SA

konto: 61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149