Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33 i Gimnazjum nr 16

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki

UWAGA!!!

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań jeszcze raz informujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 i Gimnazjum nr 16 w roku szkolnym 2018/2019

Cena obiadu  9,00 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  9,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33 oraz Gim 16)

Abonament za Grudzień 2018r:

Uczniowie klas 1-3 SP 33
15 dni (05-30.10) x 9,00 zł =135,00 zł

Uczniowie klas 4-8 SP 33 oraz Gim 16
15 dni (05-30.11) x 9,50 zł = 142,50 zł

 

 

Obiad odwołany w listopadzie 2018 będzie można wykorzystać w grudniu 2018. Osoby, które zapłaciły abonament wraz z dniem 12 listopada prosimy o odliczenie tej wpłaty w grudniu 2018. Wpłata oczywiście będzie zaliczona na poczet obiadów grudniowych.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Nowy numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

AKNIS spółka z o.o.

Idea Bank S.A.

konto: 03 1950 0001 2006 4912 3462 0001

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149