Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań jeszcze ponownie nformujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 w roku szkolnym 2019/2020

Cena obiadu  10,50 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  11,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

Abonament za Październik 2020r:

 

Uczniowie klas 1-3 SP 33
22 dni (01-30.10) x 10,5 zł =231,50 zł

Uczniowie klas 4-8 SP 33
22 dni (01-30.10) x 11,50 zł =253,00 zł

 

 

 

 

Obiad odwołany zgodnie z regulaminem stołówki we wrześniu 2020, można wykorzystać w październiku 2020 r. W tytule przelewu za październik prosimy wpisać ilość dni odwołanych.

Abonament za uwzględnia święto Komisji Edukacji Narodowej w dniu 14 października. Stołówka w tym dniu również wydaje obiady.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Numer konta, na które prosimy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

ING Bank Śląski SA

konto: 61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149