Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady w czerwcu. Przypominamy, że abonamenty za dany miesiąc jest płatny do 5 dnia miesiąca!!!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań ponownie informujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 w roku szkolnym 2019/2020

Cena obiadu  10,50 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  11,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

Abonament: 1 – 25 czerwca 2021r dla klas 1-3 wynosi 178,50 zł (17 dni x 10,50)

Abonament: 1 – 25 czerwca 2021r dla klas 4-8 wynosi 195,50 zł (17 dni x 10,50)

Przy płatności za maj 2021 prosimy pamiętać  odliczeniu nadpłaty z marca.

19.03.2021

Informujemy, że w dniach  22.03 – 09.04.2021 z powodu ponownego zamknięcia szkół, stołówka nie będzie wydawać posiłków w sposób stacjonarny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia obiadów w tych dniach na wynos.  Odbiór obiadów możliwy będzie w godzinach 12:00 – 15:00 w stołówce. Proponujemy również możliwość zamówienia obiadów z dowozem. Zamówienia prosimy składać telefonicznie pod numerem 502 390 149 lub mailem: zamowienia@smaknis.pl. Niewykorzystane obiady abonamentowe będą rozliczone w momencie powrotu dzieci do szkoły.

Prosimy jednocześnie rodziców klas 1 -3 o rozliczenie abonamentów za dni 2 – 6.11. W przypadku wątpliwości co do wysokości kwoty prosimy o kontakt.

04.11.2020

Informujemy, że w dniach  9.11 – 29.11 2020 stołówka nie będzie wydawać posiłków – w związku z zamknięciem szkół – w sposób stacjonarny. Aktualnie istnieje możliwość zamówienia obiadów w tych dniach na wynos.  Odbiór obiadów możliwy będzie w godzinach 12:00 – 15:00 w stołówce. Proponujemy również możliwość zamówienia obiadów z dowozem. Zamówienia prosimy składać telefonicznie pod numerem 502 390 149 lub mailem: zamowienia@smaknis.pl

Jednocześnie prosimy rodziców klas 1 -3 o rozliczenie abonamentów za dni 2 – 6.11. W przypadku wątpliwości co do wysokości kwoty prosimy o kontakt.

Uczniowie klas 1-3 SP 33
Bardzo prosimy rodziców dzieci z klas I – III o deklarację
czy będą Państwo korzystać z obiadów w listopadzie 2020 r. do czasu ewentualnego zamknięcia zajęć w szkole dla najmłodszych klas. Informację proszę o przesłanie na maila zamowienia@smaknis.pl lub sms’em na numer 502 390 149. Prosimy o wstrzymanie się z płatnościami abonamentowymi do końca tego tygodnia. W tym czasie zapadną prawdopodobnie decyzje co do sposobu dalszej pracy szkoły. W tym tygodniu najważniejsza jest informacja co ilości posiłków jakie stołówka musi przygotować w poszczególne dni.

Uczniowie klas 4-8 SP 33
22 dni (01-30.10) x 11,50 zł =253,00 zł

Rodziców dzieci z klas IV – VIII prosimy o nie wpłacanie opłat abonamentowych za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc listopad 2020 r, do czasu ustalenia daty powrotu dzieci do szkoły. Przypominamy jednocześnie o możliwości odbioru zapłaconych posiłków październikowych z opcją obiadów na wynos w listopadzie po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 502 390 149.

 

 

Obiad odwołany zgodnie z regulaminem stołówki w październiku 2020 będzie można wykorzystać w najbliższym okresie rozrachunkowym za obiady.

Abonament za uwzględnia święto Komisji Edukacji Narodowej w dniu 14 października. Stołówka w tym dniu również wydaje obiady.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Numer konta, na które prosimy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

ING Bank Śląski SA

konto: 61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149