Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33

Rok Szkolny 2021/2022

Abonament za posiłki w stołówce szkolnej płatny jest z góry za miesiąc, przed rozpoczęciem następnego okresu abonamentowego.  Przypominamy jednocześnie o wymogu zgłoszenia dziecka na obiad od 1 dnia miesiąca za pośrednictwem panelu rodzica lub sms’em. W przypadku nie zgłoszenia dziecka posiłek może nie być przygotowany.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki. 

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań ponownie informujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy, za pośrednictwem panelu rodzica (dane logowania wysłane zostały rodzicom, którzy złożyli kartę deklaracji korzystania ze stołówki szkolnej) SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 w roku szkolnym 2021/2022

Cena obiadu  12,50 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  13,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

Abonament: 1 – 23 czerwie2022r dla klas 1-3 wynosi 200,00 zł (16 dni x 12,50)

Abonament: 1 – 23 czerwiec 2022r dla klas 4-8 wynosi 216,00 zł (16 dni x 13,50)

Abonament: 4 – 31 maja 2022r dla klas 1-3 wynosi 250,00 zł (20 dni x 12,50)

Abonament: 4 – 31 maja 2022r dla klas 4-8 wynosi 270,00 zł (20 dni x 13,50)

Abonament: 1 – 30 kwietnia 2022r dla klas 1-3 wynosi 212,50 zł (17 dni x 12,50)

Abonament: 1 – 30 kwietnia 2022r dla klas 4-8 wynosi 229,50 zł (17 dni x 13,50)

Abonament: 1 – 31 marca 2022r dla klas 1-3 wynosi 287,50 zł (23 dni x 12,50)

Abonament: 1 – 31 marca 2022r dla klas 4-8 wynosi 310,50 zł (20 dni x 13,50)

 

Obiady odwołane w poprzednim miesiącu można odliczyć od abonamentu kolejnego miesiąca. W przypadku wątpliwości co do ilości odwołanych obiadów prosimy o kontakt.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Numer konta, na które prosimy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

ING Bank Śląski SA

konto: 61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149