Płatności za posiłki w Szkole Podstawowej nr 33

Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Przypominamy, że abonamenty za dany miesiąc jest płatny do 5 dnia miesiąca!!!

Przypominamy, że abonament za październik uwzględnia dzień 14.10 tj. Dzień Nauczyciela. Stołówka pomimo, że w tym dniu nie ma zajęć edukacyjnych wydaje obiady. W przypadku gdyby w tym dniu dziecko nie korzystało ze stołówki , proszę uwzględnić ten fakt przy płatności lub odwołać wcześniej obiad już zapłacony.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki

WAŻNE!!!!

Z powodu wielu pytań ponownie informujemy – „jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.”

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkole Podstawowej nr 33 w roku szkolnym 2021/2022

Cena obiadu  11,50 zł (uczniowie klas 1-3 SP 33)
Cena obiadu  12,50 zł (uczniowie klas 4-8 SP 33)

Abonament: 1 – 22 grudnia 2021r dla klas 1-3 wynosi 184,00 zł (16 dni x 11,50)

Abonament: 1 – 22 grudnia 2021r dla klas 4-8 wynosi 200,00 zł (16 dni x 12,50)

 

Abonament: 2 – 30 listopad 2021r dla klas 1-3 wynosi 230,00 zł (20 dni x 11,50)

Abonament: 2 – 30 listopad 2021r dla klas 4-8 wynosi 250,00 zł (20 dni x 12,50)

 

 

Obiady odwołane w poprzednim roku szkolnym można odliczyć od abonamentu wrześniowego. W przypadku wątpliwości co do ilości odwołanych obiadów prosimy o kontakt.

Obiad odwołany zgodnie z regulaminem stołówki we wrześniu 2021 będzie można wykorzystać w najbliższym okresie rozrachunkowym za obiady.

W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych obiadów, proszę o kontakt: smaknis@smaknis.pl.

Numer konta, na które prosimy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

ING Bank Śląski SA

konto: 61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):

W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc

Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia

Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca

Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem opłat.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30 – SMS-em – 502 390 149