Regulamin opłat za obiady

Regulamin opłat za obiady

 • Warunkiem skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka na obiady i złożenie jej w stołówce lub przesłanie mailem pod adres smaknis@smaknis.pl. Karta do pobrania tutaj
 • Rezygnacja z obiadów abonamentowych możliwa jest na piśmie lub mailem pod adresem smaknis@smaknis.pl.
 • Isnieje możliwość przygotowania obiadów wegetariańskich. Obiady będą wydawane na pisemne życzenie rodzica (opcja do zaznaczenia w Karcie).
 • Obiad składa się z zupy, drugiego dania i napoju.
 • Abonament za posiłki płatny jest z góry do 5 dnia miesiąca w przypadku złożonej Karty Zgłoszenia Dziecka.
 • Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłat. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt i zadeklarowanie terminu wpłat.
 • Wpłaty można dokonywać na konto bankowe, gotówką lub kartą płatniczą w stołówce szkolnej. 
 • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas 1-3 wynosi  11,50
 • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas 4-8 wynosi  12,50
 • Zakup pojedynczego obiadu na dany dzień możliwe jest w sklepiku do godz. 9:00 – koszt 13,00 zł
 • Do obiadów zakupionych na wynos doliczana jest opłata za opakowanie w kwocie 2 x 1,00 zł
 • Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wykupienia tylko zupy.
 • Zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach od 700 do godz. 800 danego dnia – osobiście w stołówce lub sms pod numer telefonu 502 390 149  (tylko zgłoszone nieobecności będą odliczone przy płatności w następnym miesiącu). Pracownicy stołówki nie są informowani o planowanych przez szkołę wyjazdach oraz wyjściach poszczególnych klas. Również takie nieobecności wymagają zgłoszenia przez rodzica/opiekuna.
 • Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.
 • Obiady wydawane są w godzinach 12:40 – 15:00 wg ustalonego harmonogramu przez Dyrektora Szkoły dla klas 4-8. Dla klas 1-3 obiady odbywają się pod opieką wychowawców wg ustalonego harmonogramu.
 • Nieuiszczanie terminowych wpłat za obiady skutkować będzie natychmiastowym brakiem możliwości korzystania dziecka ze stołówki szkolnej.
 • Jadłospisy podawane są w cyklu tygodniowym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące składników dań oraz alergenów występujących w posiłkach można otrzymać w stołówce.
 • Zastrzegamy sobie prawo nie wydania posiłku dzieciom zagrażającym bezpieczeństwu innych uczniów przebywających na stołówce.

Aktualny numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

Usługi Gastronomiczne Krzysztof Chodacki

Bank ING SA

konto:  61 1050 1445 1000 0097 1607 2526

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):
W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc
Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń
W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia
Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt
W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca
Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9
W przypadku rodzeństwa wpłaty na każde dziecko dokonywane są osobnymi przelewami. Paragony za dokonane wpłaty można odebrać w stołówce szkolnej.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.o0: SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.
Zwrot za niewykorzystany obiad można rozliczyć przy wpłacie za następny miesiąc abonamentowy.
Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie internetowej   www.smaknis.pl do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzajacego okres żywieniowy.