Regulamin opłat za obiady

Regulamin opłat za obiady

Wpłat abonamentowych za posiłki można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w stołówce szkolnej.
Cena jednego obiadu dla uczniów klas 1-4 SP 33: 9,00 zł
Cena jednego obiadu: 9,50 zł,
Osoby płacące przelewem w ostatnim dniu wpłat prosimy o dostarczenie kopii przelewu do stołówki szkolnej lub przesłania informacji mailem: smaknis@smaknis.pl  w celu wpisania dziecka na listę.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłat. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt i zadeklarowanie terminu wpłat.
Numer konta, na który należy wpłacać opłaty za posiłki:
AKNIS spółka z o.o.
ING Bank Śląski S.A.
Gimnazjum Nr 16, konto: 45 1050 1445 1000 0090 3014 6626
W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):
W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc
Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń
W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia
Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt
W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca
Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9
W przypadku rodzeństwa wpłaty na każde dziecko dokonywane są osobnymi przelewami. Paragony za dokonane wpłaty można odebrać w stołówce szkolnej.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30: SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.
Zwrot za niewykorzystany obiad można rozliczyć przy wpłacie za następny miesiąc abonamentowy.
Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie internetowej   www.smaknis.pl do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzajacego okres żywieniowy.
Obiady Rodzinne możliwy jest zakup obiadów na wynos również dla rodzin uczniów Gimnazjum. Cena za 1 obiad dla rodzeństw i rodzin zakupujących posiłki wynosi 9,00 zł. Oferta skierowana jest dla tych rodzin, które będą chciały zakupić więcej niż jeden abonament. Obiady będzie można odebrać w godzinach 13.00-15.00. Cena za abonament RODZINNY podawana będzie co miesiąc  na naszej stronie.