Regulamin opłat za obiady

Regulamin opłat za obiady

 • Obiad składa się z zupy, drugiego dania i napoju.
 • Abonament za posiłki płatny jest z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentowy. Osoby płacące przelewem w ostatnim dniu miesiąca prosimy o dostarczenie kopii przelewu do stołówki szkolnej lub przesłania informacji mailem: smaknis@smaknis.pl  w celu wpisania dziecka na listę od pierwszego dnia miesiąca.
 • Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłat. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt i zadeklarowanie terminu wpłat.
 • Wpłaty można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w stołówce szkolnej. 
 • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas 1-3 wynosi  9,00 zł
 • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas 4-8 wynosi  9,50 zł
 • Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wykupienia tylko zupy.
 • Jeżeli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu, winien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 dnia, którego odpis dotyczy SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi zostać zgłoszona przez rodzica lub ucznia. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości odwoływania obiadów przez nauczycieli w przypadku nieobecności klas spowodowanych wyjazdami i planowymi wyjściami. Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.
 • W przypadku chęci wykupienia dla dziecka obiadów wegetariańskich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
 • Obiady wydawane są w godzinach 12:40 – 15:00 dla klas 4-8. Godziny wydawania obiadów dla klas 1-3 odbywają się pod opieką wychowawców wg ustalonego harmonogramu.
 • Nieuiszczanie terminowych wpłat za obiady skutkować będzie natychmiastowym brakiem możliwości korzystania dziecka ze stołówki szkolnej.
 • Jadłospisy podawane są w cyklu tygodniowym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące składników dań oraz alergenów występujących w posiłkach można otrzymać w stołówce.
 • Zastrzegamy sobie prawo nie wydania posiłku dzieciom zagrażającym bezpieczeństwu innych uczniów przebywających na stołówce.

Aktualny numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

AKNIS spółka z o.o.

Idea Bank S.A.

konto: 03 1950 0001 2006 4912 3462 0001

W tytule przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności):
W przypadku pełnego abonamentu: nazwisko imię, klasa, miesiąc
Przykład: Nowak Anna, 1a, styczeń
W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia: nazwisko imię, klasa, dni tygodnia
Przykład: Nowak Anna, 1a, pn, śr, pt
W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko imię, klasa, dni miesiąca
Przykład: Nowak Anna, 1a, 2, 3, 7, 9
W przypadku rodzeństwa wpłaty na każde dziecko dokonywane są osobnymi przelewami. Paragony za dokonane wpłaty można odebrać w stołówce szkolnej.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.30: SMS-em – 502 390 149, lub osobiście w stołówce.
Zwrot za niewykorzystany obiad można rozliczyć przy wpłacie za następny miesiąc abonamentowy.
Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie internetowej   www.smaknis.pl do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzajacego okres żywieniowy.